Vakature: Digitale bestuurder

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) soek ’n kreatiewe raakvatter met ’n liefde vir Afrikaans en sosiale media. Boonop moet jy ’n passie hê vir mense en bemagtiging met ’n sterk fokus op detail.

Verantwoordelikhede

Om ’n uitstaande digitale komponent vir die SBA te ontwikkel wat die beplanning, skryf en samestelling van inhoud vir webkopie, blogs en sosiale media insluit. Skakeling met vennote en rolspelers oor alle aspekte van die digitale komponent in ooreenstemming met die SBA se beplanning is deel van die pligte. Die posbekleër sal alleen verantwoordelik wees vir die uitvoer van verlangde take en nie as deel van ’n digitale span funksioneer nie.

Vereistes en aanbevelings

 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie
 • Uitstekende kommunikasievaardighede in Afrikaans
 • Goeie administratiewe en organisatoriese vermoëns
 • Kreatief, innoverend, betroubaar en stiptelike werkslewering
 • Selfmotiverend en onafhanklik optree
 • Bereid wees om sommige naweke en vakansiedae met SBA-funksies te werk

Vaardighede en persoonskenmerke

 • Aandag aan detail en eenvormigheid
 • Mens- en kliëntgeoriënteerd
 • Rekenaarvaardig met goeie kennis van gepaste sagteware om aan verwagtinge binne die posbeskrywing  te voldoen
 • Vertaling uit Engels in Afrikaans
 • Kennis van isiXhosa sal ’n pluspunt wees

Salaris as totale koste vir die SBA

R25 000, wat selfoontoelae, mediese en pensioenbydrae insluit

Stuur jou volledige CV met ’n dekbrief en kontakbesonderhede aan bianca@sbafrikaans.co.za teen Woensdag 13 Oktober. Indien jy deurdring na die volgende ronde, sal ons jou vra om ’n kreatiewe beplanningsopdrag te doen. Indien jy nie teen 18 Oktober van ons gehoor het nie, was jou aansoek onsuksesvol.