Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

Dit is die SBA se missie om geletterdheid deur Afrikaans te ontwikkel en terselfdertyd respek vir Afrikaans te bewerkstellig.

Zoë-leesprojek

Hierdie voorleesprogram kweek 'n liefde vir lees by kinders in graad R tot graad 3. Dit word aangebied deur opgeleide leesfasiliteerders uit die omgewing en dra op daardie manier ook by tot werkskepping. Nagenoeg 8000 leerders kon vanjaar hierdie storiesessies geniet wat deur sowat 100 voorlesers aangebied is. Die sessies is in Blikkiesdorp (Delft), Ocean View-omgewing, Laingsburg, Bitou munisipaliteit aan die Tuinroete, en Stellenbosch in die Wes-Kaap aangebied, asook in Springbok, Garies, Kakamas, Keimoes, Upington, Askham-omgewing en Kimberley in die Noord-Kaap.

zoe-circle-frame
chemie-icongreen

Chemie

Die Chemie-projek is ’n inisiatief om wetenskap as vak te ontwikkel en te bevorder, met laboratoriumopleiding en -besoeke vir onderwysers en leerders. Rondreisende werkwinkels aan spesifiek laerskoolleerkragte word in samewerking met SUNCOI (die Universiteit Stellenbosch se Chemie-uitreikinisiatief) aangebied. 'n Spesiale handleiding vir praktiese eksperimente asook 'n volledige wetenskapkissie word by die werksessies uitgedeel. Hoërskoolleerders sal die geleentheid kry om by 'n dag lange laboratoriumsessie by die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit (NMMU) 'n voorsmaak te kry van wat hulle in hierdie studieveld te wagte kan wees. Die werksessie is gefokus op die graad 12-leerplan. Weens 'n gebrek aan laboratoriumgeriewe by bepaalde skole, is hierdie ervaring van onskatbare waarde vir die leerders.

Idiome

Om respek vir Afrikaans as moedertaal te kweek en terselftertyd Afrikaans met die ander tale te integreer, het die SBA reeds twee veeltalige idiomeboeke, Ons almal drink van dieselfde stroompie en Ons almal loop op dieselfde aarde, uitgegee. Die moedertale se harmonieuse verhouding met die natuur word versterk deur die idiome en spreekwoorde oor water en aarde.

logo-icon-image-idiome
stories-logo-icon-grey

Stories

Unieke streke en gemeenskappe soos Op-die-berg, Melkhoutfontein, Verlorenvlei, Vredenburg, Kalkbaai, asook gehoor- en siggestremde mense se stories word op video vasgelê ter erkenning aan die herkoms van Afrikaanse senior burgers. Gebaretaaltolking en Engelse onderskrifte word ook verskaf. Terselfdertyd beeld plaaslike opkomende kunstenaars dié stories in visuele kuns uit.

Animasie

Die SBA se mikpunt om elke Afrikaansgebruiker funksioneel geletterd te maak het 'n nuwe platform betree deur kinderboeke in animasiefilms te omskep.

animasie-icon

Wat ons doen

In 1992 is ’n Afrikaanse Geletterdheidstrust gestig om Afrikaansgebruikers spesifiek in die Wes-Kaap te bemagtig, veral in plattelandse gemeenskappe. Uit hierdie trust is die SBA gestig.

Dit is die SBA se missie om geletterdheid deur Afrikaans te ontwikkel en terselfdertyd respek vir Afrikaans te bewerkstellig.

Geletterdheid behels alle kommunikasievaardighede wat in gesproke en geskrewe taal verwerf word en wat noodsaaklik is vir die uitlewing van volle menswaardigheid op alle lewensterreine. Die SBA-projekte word ontwerp om te help met nasiebou deur Afrikaans, en veeltaligheid is ’n belangrike komponent daarvan.

YouTube-kanaal

Verken ons YouTube-kanaal vir ’n magdom inligting

  • Gebaretaal-video’s oor idiome
  • Chemie-eksperimente in Afrikaans, Engels en isiXhosa
  • Die Afrikaans en stories van verskillende plekke
  • Ons projekte
  • Ons direksie en kantoorpersoneel
icon-you-tube-orange
icon-toep-orange

Toep/App

Laai ons toep/app af vir gratis toegang tot unieke stories in verskeie Suid-Afrikaanse tale

  • Tekenprente: Luister terwyl jy lees
  • Inkleuraktiwiteite

Gewaardeerde ondersteuning

Vennote, borge en donateurs

Scroll to Top