MG_3974_2

MG_3693

Tydens verkiesings het die presidensiële kandidate gewoonlik ’n slagspreuk waarop hulle hul verkiesingsveldtog loods. In 2008 het Amerika se pres. Barack Obama sy veldtog gebaseer op “Yes, we can” – en oud-president Ronald Reagan het vroeër sukses by die stembus verseker met sy slagspreuk “Back to basics”.

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) wil aanvoer “Ja, ons kan” die kwaliteit verbeter van Wiskunde-onderrig, in die besonder in openbare skole, maar dan is dit belangrik dat ons ’n “Terug na die basiese”-ommeswaai maak. Ons deel tog almal die kommer oor die swak Wiskunde uitslae. Die feit dat Suid-Afrika so swak vaar in die internasionale Wiskunde-arena, dui duidelik daarop dat die kwaliteit van Wiskunde-onderrig ernstig aangespreek – en iets drasties daaromtrent gedoen – behoort te word.

Teen hierdie agtergrond is Wiskunde vanaf verlede jaar die SBA se nuwe fokus. Ons het met kommer die agteruitgang in Wiskunde in openbare skole gade geslaan en het dus besluit om iets te doen om hierdie swak prestasie aan te spreek. Onder die tema “Woeker met Wiskunde” is ’n kongres vir hoërskool Wiskunde-onderwysers in Oktober 2012 as eerste tree gebruik om gestalte te gee aan die visie van die SBA om die Wiskunde-slaagsyfer te verhoog.

Hierdie kongres is deur 110 Wiskunde-onderwysers in Oudtshoorn bygewoon en voortvloeiend daaruit het die behoefte ook ontstaan om ’n soortgelyke kongres vir laerskool Wiskunde-onderwysers te reël. Gedurende die onlangse April-skoolvakansie het die SBA dus ’n Wiskunde-kongres vir laerskool Wiskunde-onderwysers gereël by die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit Stellenbosch.

Dit was oorweldigend om te sien hoeveel toegewyde onderwysers hul vakansie opgeoffer het om hierdie kongres by te woon – in ’n tyd waar geglo word talle onderwysers is nie meer bereid om die ekstra myl vir hul leerders te loop nie. Daar is gekonsentreer op die Grondslag-, Intermediêre- en Seniorfase. Op hierdie wyse kon ons ten volle aandag gee aan die volle spektrum wat Wiskunde in die laerskool betref. In totaal het 216 kongresgangers vir twee dae bankvas gesit en hulle vergewis van die jongste onderrig-en leermetodes.

Van die voorste Wiskundekenners in die land het as fasiliteerders opgetree en het die volgende onderwerpe aangespreek: Heelgetalle en die oorgang van graad 7 na gr 8; Wiskunde, KABV en metakognisie; probleemoplossing, modelle en taal in Wiskunde; Patrone en vroeë Algebra, musiek en skoolgereedheid; Die wonder van Wiskunde; Datahantering; Woordprobleme en meting; Meetkunde, patrone en ekwivalensie; Kreatiewe benaderings in die onderrig van Wiskunde.

Die onderwysers is elk met leer-en hulpmiddels voorsien wat hulle met vrug in hul klaskamers kan aanwend. Basiese hulpmiddels soos byvoorbeeld die begrip van tyd, maaltafels, vorme en werkboeke vir die verskillende fases van onderrig was voorsien.

 

MG_3935-300x199 MG_3889-300x200

 

Die SBA het ook ’n Wiskunde-olimpiade vir graad 7 leerders in 2012 van stapel gestuur. Hierdie projek word in samewerking met die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns aangepak. Dit bemoedig leerders om die genot wat Wiskunde kan bring, weer raak te sien. Die doel is om die gaping tussen graad 7 en graad 8 prestasies te verklein. Ons het bevind dat punte verswak as gevolg van minder belangstelling in Wiskunde in die hoër grade.

Die werk van die SBA geskied nie in ‘n vakuum nie en nie sonder vennote nie. Dit is dus belangrik dat projekte van hierdie aard in samewerking met die WKOD gedoen word. Die behoeftes ten opsigte van Wiskundige-en taalvaardighede is so groot dat dit ondersteuning deur verskillende vennote regverdig en ook innoverende inisiatiewe vra. Die SBA wil op hierdie wyse ook ’n liefde vir Wiskunde by leerders kweek en bevorder sodat dit in die leerders se uitslae kan weerspieël.

Die SBA glo dat ons ’n verskil kan maak en is bewus van die pogings wat die WKOD ook van stapel gestuur het om die getal leerders wat Wiskunde as vak neem, uit te brei. Dit bly ’n groot uitdaging om die prestasievlakke van leerders te verhoog. Die Wiskunde-strategie wat die WKOD in 2012 ontplooi het, stem ooreen met die doelwitte van die SBA. Die strategie beoog om die deelnamekoerse in Wiskunde te vermeerder, die getal leerders wat Wiskunde in graad 12 slaag te vergroot, asook die gehalte van slaagsyfers in graad 12 te verbeter.

Die toewyding en vaardighede van Wiskunde-onderwysers sal uiteindelik bepaal hoe suksesvol ons gaan wees om ons doelwitte te bereik. Die SBA glo dat ons oor die kennis en die vermoë beskik om nie slegs die kwaliteit van Wiskunde-onderrig te verhoog nie, maar ook om gehalte-onderwys te lewer aan ons leerders.

As ’n bemagtigingsinstansie het die SBA hom verbind tot die verbetering van die lewenskwaliteit van mense deur die voorsiening van uitstekende opvoedkundige programme en die opleiding in letterkundige-en wiskundige vaardighede.

MG_3974_2

So word ’n menigte mense se lewens ten goede verander en die SBA se doelwit om gemeenskappe deur Afrikaans te bemagtig, bereik. So word, as’t ware, gestalte gegee aan Reagan se destydse oproep vir ’n terugkeer na die basiese en Obama se meer onlangse boodskap van hoop: “Ja, ons kan”.

Danie van Wyk is die voormalige uitvoerende hoof van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA).

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top