unnamed (4)

Ontkenning in Afrikaans, met ander woorde die omsit van ‘n positiewe sin in ‘n negatiewe sin, is ‘n unieke aspek van die Afrikaanse taal. Anders as ons verwante Germaanse-tale, maak Afrikaans van dubbele ontkenning gebruik. Sien voorbeelde hieronder:

Engels: I am not ill
Duits: Ich bin nicht krank
Nederlands: Ik ben niet ziek
Afrikaans: Ek is nie siek nie

‘n Paar basiese reëls, wat op die dubbele ontkenning van toepassing is, moet gevolg word om te verseker dat ‘n struktuurreël van Afrikaans nie verbreek word nie.

Byvoorbeeld:
a.) Sy gaan môre werk toe
kan byvoorbeeld nie as volg genegativeer word nie:

b.) *Sy gaan nie môre werk toe.
c.) *Sy gaan môre nie werk toe

eerder;
d.) Sy gaan môre nie werk toe nie
e.) Sy gaan nie môre werk toe nie

Daar is ook uitsonderings,
die volgende sinne kan as ‘normaal’ beskou word:
f.) Hy sien hom nie
g.) Aanstaande jaar kan sy nie, maar wel nou

Afrikaans maak ook van ontkennende woorde gebruik:
die volgende woorde het ook ‘n ontkennende funksie,
niemand, niks, geen, nêrens, nooit, geensins, nimmer, ensovoorts.

Byvoorbeeld:
h.) Daar is niemand hier nie
i.) Sy het my niks hiervan gegee nie
j.) Ek sal dit nimmer van haar glo nie

Plasing van ‘nie’ in die sin is uiters belangrik, omdat dit die betekenis kan beïnvloed, byvoorbeeld:
k.) Sy gaan nie môre met haar nuwe sambreel by Tannie Sarie kuier nie. (Hele sin word ontken)
l.) Sy gaan môre nie met haar nuwe sambreel by Tannie Sarie kuier nie. (Wel met iets anders)
m.) Sy gaan môre met haar nuwe sambreel nie by Tannie Sarie kuier nie. (Wel by iemand anders)
n.) Sy gaan môre met haar nuwe sambreel by Tannie Sarie nie kuier nie. (Dalk iets anders doen)

Hoofsinne wat genegativeer word, word soos enkelvoudige sinne behandel,
byvoorbeeld;
o.) [Sy kom nie], want [hulle het haar nie gevra nie]
p.) [Ek is nie genooi nie]; [dus sal ek nie daar wees nie]

In saamgestelde sinne, is dit slegs die sinsdeel wat ontken word, wat ontkennende woorde kry,
byvoorbeeld;

q.) Sy sal kom kuier as dit koud is
r.) Sy sal kom kuier as dit nie koud is nie

Belangrik: Indien slegs die hoofsin negatief is, kom een ‘nie’ gewoonlik in die hoofsin, en die tweede ‘nie’ aan die einde van die bysin.
Byvoorbeeld:
s.) Sy het nie gesê [dat hy sal kom] nie.

(Bron: Norme vir Afrikaans, Derde Uitgawe, Tweede Druk; W.A.M. Carstens: pp. 54-56)

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top