Taalfeit

Engels- en Afrikaanssprekendes leef langs mekaar in Suid-Afrika en kom daagliks met mekaar in aanraking; dit is dus heeltemal natuurlik dat hulle tale ‘n invloed op mekaar sal uitoefen en dat anglisismes in Afrikaans sal ontstaan. Anders as leenwoorde, is anglisismes Engelse woorde wat nie net ’n invloed op ’n ander taal uitoefen nie, maar daardie taal in die proses verarm en sy taaleie in die gedrang bring.

Anglisismes kan as indringers beskou word wat ’n ander taal kan benadeel, maar dit is verkeerd om enige woord, uitdrukking of idioom waarvan die bewoording na ‘n regstreekse vertaling van die Engelse lyk, sonder meer as anglisismes te verdoem, want dit is nie noodwendig so nie. Die Engelse en Afrikaanse wyse om ‘n begrip uit te druk kan dieselfde wees.

Byvoorbeeld:landowner = grondeienaar

Anglisismes is wanneer daar reeds ’n goeie uitdrukking in Afrikaans bestaan en die anglisismes die taaleie uitstoot om vir hulself plek te maak. Wanneer daar dus ‘n eie (Afrikaanse) woord, ‘n eie uitdrukking of ‘n eie idioom is om jou gedagtes in uit te druk en daar nogtans van ‘n Engelse vertaling gebruik gemaak word, dan kry ons ongewenste anglisismes. Nogtans, wanneer die anglisisme algemeen genoeg gebruik word, vind taalverryking plaas, veral in gevalle waar dit lomp strukture vervang en dan as deel van Afrikaans beskou word.

Lees ook meer by Beter Afrikaans oor Anglisismes

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top