Riaan Manser Boek 001

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo.

La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, awathi wawaqokelela ngethuba  leminyaka emibini ekhenketha i-Afrika ngebhayisekile. Lo ka-Manser wahamba umgama ongama-35, 500km kwaye wanqumla kumazwe angama-34. Amanye amazwe ayenobubele kakhulu ngethuba amanye ayenobungozi obukhulu kakhulu.

Wagaleleka eKapa ngomhla wama-25 kuNovemba 2005 emva kokuba uhambo lwakhe lwabhalwa kwincwadi ethi, “Around Africa on my Bicycle.”

Iqela lezentengiso lika-Manser lithi oluhambo lwebhayisekile luyenye yezizathu zokuba anikwe iwonga Lamava Onyaka ngo-2016. La mava ashicilelwa kwincwadi yabantwana, My First African Adventure.

Le ncwadi iyafumaneka ngesi-Afrikaans. Sibulela i-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ngokuxhasa uguqulo lwencwadi ngemali.

U-Sandra Prinsloo, ongusihlalo we-SBA, weva u-Manser ethetha ngencwadi yakhe kunomathotholo kwaye wacela i-SBA ukuba iyiguqulele kwisi-Afrikaans.

Usomaqhuzu wase-SBA, u-Niel le Roux, uthi: “Siyazingca kakhulu ngokuthi sibenako ukuguqula le ncwadi ibhalwe ngesi-Afrikaans ngoba abathethi bolu lwimi baza kukwazi ukuwonwabela la mava yaye babone okuqulathwe yi-Afrika.

“Inyathelo elilandelayo kukushicelela okubaliswayo kusiwe kwisi-Afrikaans ngoba okubaliswayo kungesiNgesi okwangoku nje. “

U-Manser wawundwendwela umzi we-SBA e-Bellville ngomhla wama-21 kuSeptemba kwaye wabulela iinzame zokuguqulwa kwencwadi ibhalwe ngesi-Afrikaans.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top