SBA AARDE

ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu siyazingca ngencwadi yaso yesibini yeelwimi ezine.
Sonke sihamba emhlabeni omnye, incwadi yezaci ethetha ngomhlaba, inezaci ezingama-20 ezishwankathelwa ngesiBhulu, isiNgesi, isiXhosa neSetswana kwincwadi enye. Ukongeza kwiinguqulelo zezaci, kukwakho nengcaciso eneenkcukacha yezaci.
Le ncwadi yincwadi yesibini yesaci equlunqwe yaza yapapashwa yi-SBA. Incwadi yangaphambili ethi, Sonke Sisela kuMsinga omnye, iqulethe izaci ezithetha ngamanzi.

Incwadi yesaci ethi, Sonke sihamba emhlabeni omnye, sele ithunyelwe kwizikolo ezingama-241 kulo lonke elaseMpuma, iNtshona kunye noMntla Koloni ngaphandle kweendleko ezikolweni. Ukuqinisekisa ngakumbi ukuba le ncwadi ifikelela kubaphulaphuli abaninzi, iyafumaneka ukuze ikhutshelwe simahla kwiwebhusayithi ye-SBA.

Incwadi yezaci, edityaniswe kakuhle kwigumbi lokufundela, ikwaqulethe umsebenzi wolonwabo. Kulo msebenzi, abafundi mabenze umfanekiso obonakalayo wesinye sezaci ezisencwadini baze bathathe nefoto yomfanekiso lowo.
I-SBA yathatha umsebenzi inyathelo eliya phambili kwaye yajika umsebenzi ube ngukhuphiswano lweefoto. Abafundi nabo ngoku banethuba lokuphumelela ifowuni entsha kraca kunye nevawutsha yesipho semali eyi-R10 000 yesikolo sabo.
Incwadi elandelayo yezaci iza kukhutshwa ngasekupheleni kwalo nyaka. Incwadi iya kuba malunga nomlilo.

Ndwendwela iwebhusayithi ye-SBA ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe ngokhuphiswano nopapasho lwe-SBA. https://sbafrikaans.co.za/sba-publikasies/

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top