social media, connection, concept-3758364.jpg

Funda iinkcazelo zeendaba ezimalunga ngeenkqubo zethu apha.

Izishwankathelo ezingeenkqubo zethu zifumaneka kwi-Kwailappies.

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi

Ucweyo ngobuNzululwazi beeKhemikhali – chemical science workshop

Ucweyo ngobuNzululwazi beeKhemikhali - chemical science workshop “Ngamanye amaxesha ukuthetha ngesifundo sobuNzululwazi bamaChiza okanye beeKhemikhali (Chemical Science) kuba ...
Funda banzi

Inkqubo yezakhono zezandla

Inkqubo yezakhono zezandla I-SBA, inkampani exhobisa ngolwimi lwesi-Afrikaans, yongeze enye inkqubo kwiinkqubo zayo kulo nyaka. Inkqubo yeZakhono zeZandla ...
Funda banzi

Izinja zibukele umdlalo weqonga

Izinja zibukele umdlalo weqonga I-Artscape Theatre, kutsha nje, ibifunqule umdlalo weqonga obu bukelwe liqela elahlukileyo labantu abaphila nokhubazeko ...
Funda banzi

 Umdlalo weqonga ngomjiva

Ukuba awukeva ngenkqubo yomdlalo weqonga omalunga ngentolongo kule nyanga kwaye osingathwe yi-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), kucacile ...
Funda banzi

UMabuzi Ogadala uboniswe okokuqala njengomdlalo kwi-Suidoosterfees

Ukhe weva ngomdlalo weqonga wamabanjwa oziswe ngumbutho oxhobisa ngolwimi lwesi-Afrikaans? Ukuba akunjalo, kucacile ubungekho ncam kumaqonga ethu onxibelelwano ...
Funda banzi

Iifoto zabafundi zenza i-SBA idubule

Abazali bahlala benobunzima bokugcina abantwana babo abafikisayo kude neeselfowuni zabo kunye nemithombo yeendaba zentlalo, kodwa ngeli xesha bobabini ...
Funda banzi

Iprojekthi yokufunda iZoë ngoku ikwizikolo ezingaphezu kwama-70

Ngombulelo kwiKomishini yeLotho yeSizwe (i-NLC), iSiseko sokuXhobisa i-Afrikansi (i-SBA) iya kuba nako ukwandisa iprojekthi yaso yokufunda iZoë kwizikolo ...
Funda banzi

Sonke sihamba emhlabeni omnye

ISiseko sokuXhobisa ngesiBhulu siyazingca ngencwadi yaso yesibini yeelwimi ezine. Sonke sihamba emhlabeni omnye, incwadi yezaci ethetha ngomhlaba, inezaci ...
Funda banzi

Uphehlelelo lwefilimu yoopopayi, UKhalakhulu

Ugqaliselo lweSiseko sokuXhobisa ngesiBhulu (i-SBA) ekuziseni ulwazi lokufunda nokubhala olusebenzayo kuye wonke umsebenzisi wesi-Afrikansi lungene kwiqonga elitsha ngokuguqula ...
Funda banzi
Scroll to Top