Brugbou-mentorskapprojek

Imfuno engxamisekileyo phakathi kwabafundi bezikolo eziphakamileyo yokufumana isikhokelo malunga nokukhetha kwixa elizayo yenza isiseko seprojekthi yokwakha ibhulorho ye-SBA. Umfuziselo weprogram usekelwe ekuboneleleni ngengcebiso nesikhokelo kubafundi bamabanga e-9 nawe -12 kwithuba leminyaka emi-4 ngokumalunga nokukhetha izifundo, iinkalo zokufunda kunye nokukhetha amakhondo omsebenzi – konke oku kukwinkalo ebandakanya zonke iinkalo apho ukuphuhla kobuqu kuthathelwa ingqalelo. Abafundi, ngokungathi kunjalo, bakhokelwa ukuwela ibhulorho ukusuka kwisifundiswa ukuya kumfundi kwaye ekugqibeleni badlale indima ebalulekileyo kwindawo abahlala kuyo njengomntu omdala oselula.

Kulo nyaka le projekthi ibandakanya abafundi abangama-20 beBanga le-10 baseVredendal Sekondari, iNuwerus High School, iCederberg Academy (Citrusdal) neSikolo iJan Kriel (eKuils River) abafakwe kule nkqubo kunyaka ophelileyo, kwakunye nabafundi abatsha abangama-40 beBakala 9 baseRoodezandt Secondary. ngokulandelelanayo (eSaron), iSikolo samaBanga aPhakamileyo iDe La Bat (eWorcester), iSikolo samaBanga aPhakamileyo saseZwartberg (ePrince Albert), iSikolo saMabanga aPhakamileyo iThembalethu (eGeorge), iSikolo samaBanga aPhakamileyo saseAlbertinia kunye noDe Rust Futura (eGrabouw).

Abafundi beBakala 9 baya kufumana isikhokelo sokhetho lwezifundo oluqeqeshelweyo nesikhokelo unyaka wonke ukuze bababeke endleleni echanekileyo ngeenjongo zokhetho lokugqibela ngokumalunga nemimandla yokufunda, lo gama iqela leBakala 10 liya kuba noomasifundisane ukususela nge-18 ukuya kowe-20 Juni, ojoliswe ekubeni ukubandakanyeka koluntu kunye nophuhliso lobunkokeli, ukuya eKapa.
Eyona njongo yale projekthi kukudala abantu abapheleleyo abanokuthi bafikelele kwisakhono sabo esipheleleyo kwaye babe nomnqweno wokubuyisela kwabanye abantu abatsha kwindawo abahlala kuyo ngokwenza njengemizekelo.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top