Blog logo

Ukuxhotyiswa kwabantu ngabanye kujoliswe ekuqinisekiseni ukuba umntu ngamnye ufikelela kwisakhono sakhe ngokupheleleyo kwenza inxalenye yondoqo woSuku lukaMandela. Ngenxa yemeko ekhoyo yomqobo, i-SBA igqibe ekubeni ifake isandla kulo mbono ngendlela yedijithali kulo nyaka.

Ukubhiyozela uSuku lukaMandela, i-SBA ikhuphe ividiyo ye-intanethi yasimahla kule nyanga ukuxhobisa abantu abatsha abafuna imisebenzi ngolwazi nezakhono ezifunekayo ukuze baphumelele. Ukususela ekuqulunqeni i-resume, yintoni onokuyilindela ngexesha lodliwano-ndlebe, kwinto ekufuneka uyinxibe ukuze udale impembelelo efanelekileyo; iingcebiso ezimfutshane ezigubungela i-spectrum epheleleyo. Ividiyo, enomxholo othi Ukusonga Ngokukhangela Umsebenzi / Qala Ukufuna Umsebenzi / Qala Umsebenzi Wokuzingela , ifumaneka ngesiBhulu, ngesiNgesi nangesiXhosa.

Intsebenziswano kwi-digital sphere ibaluleke kakhulu kwi-SBA kwaye ngentsebenziswano ne-Afrikaans.com, inguqulelo yesiBhulu yale vidiyo yasungulwa kwiqonga labo loncedo lokufunda ukubhiyozela uSuku lukaMandela.

Ividiyo yokuSonga ngoPhando lweMisebenzi ikwalulongezelelo oluxabisekileyo kwigumbi lokufundela apho ootitshala baya besanda befuna iindlela ezinentsingiselo zokusebenzisa izibonelelo zedijithali. Unikezelo oluguquguqukayo lunokusetyenziswa ngokulula ukutshintsha imisongo kunye neebhodi ezigcwele ukubhala. Kukwakwahambelana nomyalelo we-SBA wokudala uluntu olukhathalele indalo nokuzama ukucutha ukusetyenziswa kwephepha ngokungeyomfuneko.

Isikhokelo sokukhangela imisebenzi ngeelwimi ezininzi, esenza isiseko sevidiyo, saqala ukuvela ngo-2016. Ngaphambili, phantse i-10 000 yeenguqulelo ezishicilelweyo zale ncwadana zasasazwa eNtshona naseMpuma Koloni.

EOfisini

UTomley van Vuuren uzuze impumelelo enkulu ngo-2015 njengomfundi kwiSikolo samaVulindlela eWorcester njengenxalenye yeProjekthi yokuNtyebisa iDrama ye-SBA, waza emva koko wagqiba izifundo zakhe zedrama eNorthlink College. NgoJuni ka-2021, wazibandakanya ne-SBA njengegosa lolawulo.

Njengenxalenye yogqaliselo olutsha kwitekhnoloji yokuphucula ukufikelela ngakumbi kunye nokufikelela kumathuba okuxhotyiswa, uNelmari Kemp uqeshwe njengomphathi wedijithali kwimisebenzi ye-SBA.

78 Barnard Street, Oakdale
Bellville, 7530

Iindaba zakutsha nje

Ukuhamba kukubona

Ukudibana kwamaxhwili alambileyo, iimpuku namalulwane ngesidlo sangokuhlwa kwakunye nobuhle bendalo obungenasiphelo. La ngamava kasomava nokwasisithethi esikhuthazayo, u-Riaan Manser, ...
Funda banzi

Kusungulwe umboniso woopopayi kwiNtaba yeTafile 

Iqela labafundi abaphuma kwisikolo samabanga asezantsi, i-Matjiesfontein Primary School, kwakunye nabo baphuma kwizikolo zokunqula zama-Muslim ezintathu bebekhutshelwe kwiNtaba ...
Funda banzi

Uphuhliso ngeziBalo

Uphuhliso ngeziBalo I-Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) ibibambe ingqungquthela yophuhliso ngezibalo, kutsha nje. Malunga nootitshala abangama-94 base-Mpuma ...
Funda banzi
Scroll to Top