Funda! Boek 2 bevat nog 8 lesse wat weer eens met die KABV belyn is en geskik is vir klaskamergebruik gemik op grade 4 tot 7. Die jaar 2020 het beslis ‘n aantal onverwagte uitdagings oor ons pad gestuur. Die SBA hoop om met hierdie boek aan elke opvoeder ekstra ondersteuning te bied in die ontwikkeling van ons kinders se leesbegrip en taalvermoë om sodoende uiteindelik elke kind te kan toerus om uitdrukking te kan gee aan hul unieke menswees. FUNDA! 2 is geskenk aan skole in Suidpunt ter viering van Onderwysdag op 5 Oktober in die hoop dat ons kan bydra tot die grootse taak wat onderwysers in ons land verrig.