image2 (1)

Fatima Allie, Marlene le Roux (direksielid), Sandra Prinsloo (direksielid) en Niel le Roux (uitvoerende hoof van die SBA) in Augustus 2015 tydens ’n staptog in die Bo-Kaap. (Foto: Die Burger)

Sigbaar Afrikaans – Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA)

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) onder die bekwame bestuur van dr. Niel le Roux en sy span, poog om geletterde, selfonderhoudende en omgewingsbewuste gemeenskappe deur die gebruik van Afrikaans te help vestig en ’n respek vir Afrikaans te bewerkstellig.

Onderwys lê die grondslag vir hierdie projek, want dit behels die oordrag van kennis, vaardighede en waardes. Daarom poog ons deur ’n verskeidenheid van programme om geletterdheid op voorskoolse vlak te bevorder, om bykomende steun aan laer- en hoërskool-onderwysers te bied om geletterdheid te bevorder, en om die geletterdheidsvlakke van veral vroeë skoolverlaters te verbeter. Onderliggend hieraan is die oortuiging dat die sleutel tot selfverwesenliking en volhoubare ekonomiese vooruitgang vir miljoene gemarginaliseerde Afrikaanssprekendes lê in: skeppende en kritiese denke, doeltreffende mondelinge en skriftelike kommunikasie, goeie syfervaardighede, die skep en benut van geleenthede en die verantwoordelike omgang met die omgewing.

Projekte sluit in:

Lees is ’n fees; slypskole en mentorskap; Ontwikkeling van kreatiewe kunste en taalerfenis.

Enkele van die SBA se bedrywighede:

  • Slypskole

Die SBA ondersteun leerders in kreatiewe skryf, leierskap, sprekervaardigheid, kommunikasie en finansiële verantwoordelikheid. Slypskole word deur kundiges by skole in die SBA-fokusareas aangebied en leerders word prakties geskool.

 Brugbou-mentorskap

Hier is die fokus op matriekleerders met universiteitspotensiaal in hoofsaaklik plattelandse skole. Leerders met ’n bogemiddelde persentasie aan die einde van graad 11, kry die geleentheid om ’n werkswinkel by te woon. Die werkswinkel fokus op onder andere sosiale en emosionele ontwikkeling, lyftaalkommunikasie, finansiële geletterdheid, beroepskeuses en studiemetodes. Graad 9-leerders kry ook voorligting in vakkeuse.

Individuele mentorsessies wat spesifiek fokus op hoëvlak taalbeheersing ter ondersteuning van akademiese geletterdheid, word deur ervare taalmentors aangebied.

Woeker met Wiskunde

’n Kongres vir opvoeders van graad 1 tot 12 om wiskundegeletterdheid in Afrikaans te bevorder, word jaarliks in verskillende streke aangebied.

Maak kontak:

Stuur ’n boodskap aanlyn, of ’n e-pos aan: admin.@sbafrikaans.co.za

Volg die SBA op:

Twitter:@sbafrikaans

Instagram: sbafrikaans

Facebook: https://web.facebook.com/sbafrikaans

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top