Organisasies vir Afrikaans: Ontmoet die SBA

Fatima Allie, Marlene le Roux (direksielid), Sandra Prinsloo (direksielid) en dr. Niel le Roux (uitvoerende hoof van die SBA) in Augustus 2015 tydens ’n staptog in die Bo-Kaap. (Foto: Die Burger)

Sigbaar Afrikaans – Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA)

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) onder die bekwame bestuur van dr. Niel le Roux en sy span, poog om geletterde, selfonderhoudende en omgewingsbewuste gemeenskappe deur die gebruik van Afrikaans te help vestig en ’n respek vir Afrikaans te bewerkstellig.

Onderwys lê die grondslag vir hierdie projek, want dit behels die oordrag van kennis, vaardighede en waardes. Daarom poog ons deur ‘n verskeidenheid van programme om geletterdheid op voorskoolse vlak te bevorder, om bykomende steun aan laer- en hoërskool-onderwysers te bied om geletterdheid te bevorder, en om die geletterdheidsvlakke van veral vroeë skoolverlaters te verbeter. Onderliggend hieraan is die oortuiging dat die sleutel tot selfverwesenliking en volhoubare ekonomiese vooruitgang vir miljoene gemarginaliseerde Afrikaanssprekendes lê in: skeppende en kritiese denke, doeltreffende mondelinge en skriftelike kommunikasie, goeie syfervaardighede, die skep en benut van geleenthede en die verantwoordelike omgang met die omgewing.

 

Projekte sluit in:

Lees is ’n fees; Slypskole en Mentorskap; Kreatiewe Kunste-ontwikkeling en Taalerfenis.

https://afrikaans.com/wp-content/uploads/2018/12/SBA-header-banner2.jpg

Enkele van die SBA se bedrywighede:

  • Slypskole

Die SBA ondersteun leerders in kreatiewe skryf, leierskap, sprekervaardigheid, kommunikasie en finansiële verantwoordelikheid. Slypskole word deur kundiges by skole in die SBA-fokusareas aangebied en leerders word prakties geskool.

 Brugbou-mentorskap

Hier is die fokus op matriekleerders met universiteitspotensiaal in hoofsaaklik plattelandse skole. Leerders met ’n bogemiddelde persentasie aan die einde van graad 11, kry die geleentheid om ’n werkswinkel by te woon. Die werkswinkel fokus op onder andere sosiale en emosionele ontwikkeling, lyftaalkommunikasie, finansiële geletterdheid, beroepskeuses en studiemetodes. Graad 9-leerders kry ook voorligting in vakkeuse.

Individuele mentorsessies wat spesifiek fokus op hoëvlak taalbeheersing ter ondersteuning van akademiese geletterdheid, word deur ervare taalmentors aangebied.

Woeker met Wiskunde

’n Kongres vir opvoeders van graad 1 tot 12 om wiskundegeletterdheid in Afrikaans te bevorder, word jaarliks in verskillende streke aangebied.

Maak kontak:

Stuur ’n boodskap aanlyn, of ‘n e-pos aan: admin.@sbafrikaans.co.za

Volg die SBA op:

Twitter:@sbafrikaans

Instagram: sbafrikaans

Facebook: https://web.facebook.com/sbafrikaans