SBA

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) is die afgelope naweek vereer met die gesogte Neville Alexander-toekenning vir die beste bydrae tot die bevordering van veeltaligheid tydens die Wes-Kaapse Regering se Department van Kultuursake en Sport se jaarlikse kultuurtoekennings.

Die SBA het ’n mandaat om alle gebruikers van Afrikaans te bedien, wat uiteraard daartoe lei dat al drie amptelike Wes-Kaapse tale in SBA-projekte inkorporeer word. SBA-voorsitter, dr. Marlene le Roux, beaam: “Die SBA-projekte word so ontwerp om te help met nasiebou deur Afrikaans en ingeboude multitaligheid is ’n belangrike komponent daarvan.”

Instede van ’n skeiding bring, glo die SBA dat taal verenig. Dit is juis die organisasie se voortdurende strewe na ’n veeltalige gemeenskap wat hul met die louere in dié kategorie laat wegstap het.

Inisiatiewe soos ’n unieke veeltalige werksoeksakgids vir diegene wat die arbeidsmark betree, ’n Afrikaans-isiXhosa inkleurstorieboek en verspreiding van addisionele leermateriaal binne ’n multitalige konteks, is maar enkele van die projekte waaraan erkenning gegee is met die toekenning van hierdie prys.

Die SBA se werksaamhede onder plaaslike gemeenskappe met die oog op die bewaring en viering van ons diverse taalidentiteit en herkoms het ook ’n groot indruk gemaak. Die SBA se storiesprojekte wat reeds sedert 2016 poog om deur vertellings die unieke verhale van spesifiek ouer mense in verafgeleë streke oor die diverse landskap van die Wes-Kaap vas te vang, verryk jonk en oud oor taalgrense heen. Ook die Afrikaans Sing! in Vrouestemme-koorfees by Artscape op Vrouedag 2017 is ’n verdere projek wat raakgesien is as ’n noemenswaardige bydrae tot veeltaligheid en taaldiversiteit binne die Wes-Kaapse konteks. Die viering van die inklusiwiteit van Afrikaans binne ’n multitalige samelewing was verseker een van die groot hoogtepunte van dié geleentheid en ’n daadwerklike bydrae to nasiebou.

Die SBA glo dat die werk wat deur sy projekte gedoen word, bydra tot die diverse, inklusiewe beeld van Afrikaans en gevolglik ’n positiewe rol in taalontwikkeling speel om die aansien wat Afrikaans oor alle grense geniet, te bevorder.

Dr Niel le Roux, SBA-hoof, het die toekenning namens die SBA in ontvangs geneem: “Dit is veral ’n eer dat die SBA spesifiek die prys ontvang in die Internasionale Jaar van Inheemse Tale. Ons is trots op die SBA se Afrikaans en isiXhosa gesamentlike publikasies, skrywes en events waardeur ons hierdie Wes-Kaapse amptelike tale geniet en respekteer.”

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top