Loer

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) se fokus is om funksionele geletterdheid vir elke Afrikaansgebruiker te bring. Om seker te maak dat mense met lees-, hoor- en leergestremdhede ook baat vind by ons projekte, het ons ‘n LOER afdeling aangebring.

DIE KOKERBOOM/UKHALAKHULU

Stemopnames / Voice recordings

Die Kokerboom Elftalige Klank Weergawe Afrikaans English isiNdebele isiXhosa isiZulu Sepedi Sesotho Setswana Siswati Tshivenda Xitsonga

Die Kokerboom Storieboek Klank Weergawe Afrikaans English Kiswahili Sesotho Khoekhoegowab

WIKKEL MET WERKSOEK | QALA UKUFUNA UMSEBENZI | START THE JOB HUNT

Chemie

8 Episodes

‘n Toevoeging tot die Stigting vir Bemagting deur Afrikaans (SBA) se belegging in die onderwys sluit sedert 2017 ‘n fokus op geletterdheid binne die sfeer van wetenskapontwikkeling in.
Die Chemie-projek word in samewerking met Stellenbosch Universiteit Departement Chemie (SUNCOI) aangebied. Dit poog om die wêreld van wetenskap en die integrale praktiese aard daarvan aan leerders te openbaar. Dr. Rehana Malgas-Enus, van SUNCOI , bied die projek aan. Die video’s is in 2021 opgeneem.

AFRIKAANS

ENGELS

ENGELS