parallax background

KREATIEWE KUNSTE ONTWIKKELING

DRAMAVERRYKING:

Drama-afrigting aan leerders wat nie drama blootselling kry nie vir deelname aan die kykNET Nasionale Toneelspelkompetisie.

TEATERBYWONING:

Hoërskool- en laerskoolleerders kry die geleentheid om teaterproduksies by te woon vir teaterbekendstelling, asook geletterdheids- en onderrigondersteuning. Die fokus op gestremdheid is integraal, onder meer deur die verskaffing van gebaretaaltolke en rolstoeltoegang.


AFRIKAANS SING!

’n Fees van Afrikaanse koorsang aangevul deur ander inheemse Suid-Afrikaanse tale, telkens met ‘n tema, soos vantevore die jeug en vroue terwyl die klem in 2021 op moedertaal sal val. Deelnemers is uitgesoekte kore van diverse afkoms, klank, gebiede, sanggenres en agtergronde. In 2019 was die fokus op Movember, met slegs manstemme, gerig op bewusmaking oor prostaat- en testikulêre kanker.

DRAMABEURS:

Die beurs word sedert 2018 aan ‘n leerderdeelnemer van die kykNET Nasionale Toneelspelkompetisie toegeken.


WÊRELDVOEDSELDAG:

’n Poppeteaterproduksie rondom die tema van voedselsekerheid en -belangrikheid word saam met die Wes-Kaapse Departement van Landbou aangebied, terwyl leesboeke ook aan leerders uitgedeel word.