Uvimba

July 24, 2019

I-sba Ifaka Isandla Ekuphuhliseni Inzululwazi Ekaroo

Ukongezelela okutsha kwi-“Die Stigtiging vir Bemagtinging deur Afrikaans”(SBA) ukutyala kwimfundo ukususela ngo-2017 kuye kwagxininisa ekufundeni ngokubhekisele ekuphuhliseni inzululwazi. Ukusebenzisana neUnivesti yaseStellenbosch kwicandelo lweKhemestri kukhokelele ekwenzeni iwekshophu […]
July 24, 2019

Umcancatho Wokwakha Umcebisi (Mentor) Wophuhliso

Intswelo engxamisekileyo phakathi kwabafundi bezikolo zemfundo ephakamileyo kukhetho lwekamva ibandakanya isiseko”Die Bemagitiging deur Afrikaans (SBA)’s Bridge Building Project. Esi sicwangciso singumzekelo ukunikela ngamacebiso nolwalathiso kubafundi bakaGrade […]
July 23, 2019

I-sba Ibhiyozela Umhla Wencwadi Wehlabathi

Umhla Wencwadi Wehlabathi ubhiyezelwa minyaka le eMzantsi Afrika ngo-April 23 ukongeza ixabiso elimangalisayo amabali alizisayo kwibutho lethu. Ngomoya wesisihlandlo, I-Die Stigtinging vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) […]
July 4, 2019

I-SBA Ibhiyozela Umhla Wolutsha Ngencwadi Yokuzoba Ngemibala

I-SBA Ibhiyozela Umhla Wolutsha Ngencwadi Yokuzoba Ngemibala I-Sie Stingtig vir Bemagtiging deur Afrikaans yintlangano engenzi nzuzo ejolise ekufendeni okusisiseko okuyinkqubela yabantetho isisiBhulu, ngenjongo eyintloko ekuqinisekeni kokusebenzisa […]