shutterstock_307383305

Die Funda!-koerantbylaag wat fokus op voortgesette leesonderrig in die

intermediêre en senior skoolfase, speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van ‘n

leeskultuur onder jong leerders en vorm die bousteen wat volg op die Zoë-

leesprojek. Die bylaag ondersteun algehele bevordering van geletterdheid en

verwante vaardighede soos lees, begrip, taal en skryf.

 

Funda! spreek ‘n daadwerklike behoefte van opvoeders en leerders aan, aangesien

dit met die Kurrikulum & Assesering en Beplanningsverslag van die

Onderwysdepartement skakel en dus net so in die klassituasie geïnkorporeer kan

word. Dit stel die opvoeder in staat om veelvlakkig te werk en is terselfdertyd ‘n

ondersteuningsmiddel vir opvoeders in die saamstel van lesplanne.

 

In die nuwe 2016 formaat sal dit opvoeders en leerders aanmoedig om leermetodes

met tegnologie te versoen en sodoende aan ‘n nuwe wêreld van

onderriggeleenthede blootgestel word.

 

Die Funda!-bylaag wat deur Die Burger versprei word, word tans aan ongeveer 200

skole gelewer en word vanaf 2016 ook aan 300 skole in die Oos-Kaap versprei .

 

Borge en Vennote:

OnsKan24 en Die Burger

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top