Die Sba Adam Small Gedenklesing

Prof Thuli Madonsela het op Saterdag, 23 Februarie 2019 om 11:00 die SBA Adam Small Gedenklesing aangebied tydens die derde Adam Small Fees op Pniël. Hierdie gedenklesing is deel van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) se Taalerfenisprogram waardeur die werk en nalatenskap van persone gevier word wat ʼn merkwaardige bydrae gelewer het om die diversiteit van Afrikaans sigbaar te maak.

Prof Madonsela is welbekend vir haar 7 jaar termyn as Openbare Beskermer, ʼn quasi-juridiese administratiewe oorsigliggaam wat verantwoordelik is vir die ondersoek en regstelling van wanadministrasie, korrupsie, etiese oortredings deur die uitvoerende gesag en onreëlmatighede in die staatsadministrasie wat hiermee verband hou. Sy beklee tans die Stoel vir Sosiale Geregtigheid in die Regsfakulteit van die Universiteit van Stellenbosch. In hierdie hoedanigheid onderneem sy navorsing oor sosiale geregtigheid en bied sy lesings aan in grondwetlike – en administratiewe reg. Sy is ook die stigter van die Thuma Stigting, ʼn onafhanklike onderneming wat demokratiese leierskap en sosiale geletterheid bevorder.

Prof Madonsela is in 2014 deur die TIME100 tydskrif aangewys as een van die mees invloedryke persone in die wêreld en is in 2016 het Forbes Africa haar aangewys as Persoon van die Jaar.

Die SBA se missie is om geletterdheid deur Afrikaans te ontwikkel en terselfdertyd respek vir Afrikaans te bewerkstellig. Geletterdheid omsluit alle kommunikasie-vaardighede wat verwerf word op grond van gesproke en geskrewe taalvaardighede en wat noodsaaklik is vir die uitlewing van volle menswaardigheid op alle lewensterreine. In samewerking met talle borge, verseker die SBA dat Afrikaans op alle vlakke aandag geniet met o.a. leesprojekte, vertaling van skoolhandboeke, dramaverryking, teaterbywoning, sowel as wiskunde en wetenskap werkwinkels vir onderwysers.