Brugbou-mentorskapprojek

Die dringende behoefte onder hoërskoolleerders aan leiding rakende toekomskeuses vorm die basis vir die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) se Brugbou-projek. Die programmodel is daarop geskoei om mentorskap en begeleiding aan leerders vanaf graad 9 – 12 oor ’n tydperk van 4 jaar te bied rakende vakkeuses, studierigtings en loopbaankeuses – alles binne ’n holistiese sfeer waar persoonlike ontwikkeling aandag geniet. Leerders word as’t ware begelei oor die brug van skolier tot student en uiteindelik aktiewe rolspeler binne hul gemeenskap as jong volwassene.

Die projek sluit vanjaar 20 graad 10-leerders in van Vredendal Sekondêr, Hoërskool Nuwerus, Cederberg Akademie (Citrusdal) en Jan Kriel Skool (Kuilsrivier) wat reeds laas jaar in die program opgeneem is, asook 40 nuwe graad 9-kandidate van onderskeidelik Roodezandt Sekondêr (Saron), De La Bat Skool vir Dowes (Worcester), Hoërskool Zwartberg (Prince Albert), Thembalethu Sekondêre skool (George), Hoërskool Albertinia en De Rust Futura (Grabouw).

Die graad 9-leerders sal deur die loop van die jaar professionele vakkeusevoorligting en -begeleiding ontvang om hul op die regte pad te plaas met die oog op uiteindelike keuses rakende studierigtings, terwyl die graad 10-groep vanaf 18 – 20 Junie ’n slypskool, gemik op gemeenskapsbetrokkenheid en leierskapsontwikkeling, in Kaapstad bywoon.
Die uiteindelike doel van die projek is om volronde individue te skep wat hul volle potensiaal kan bereik en ’n begeerte het om ook aan ander jong mense in hul gemeenskap terug te gee deur as rolmodelle op te tree.

Barnardstraat 78, Oakdale
Bellville, 7530

Onlangse nuus

SBA Letterkunde Verering 2022

Dr Diana Ferrus Vir ‘n lank tyd het Diana Ferrus gedroom dat die tyd van vryheid van die ...
Lees meer

Drie dekades van bemagtiging deur Afrikaans!

Ons is byna aan die einde van 2022, wat ook die einde van die  Stigting  vir Bemagtiging deur ...
Lees meer

Avonturier se boek oor Afrika in Afrikaans

‘n Ontmoeting met honger hiënas, rotte en vlermuise vir aandete en die eindelose natuurskoonheid van Afrika. Dit is ...
Lees meer
Scroll to Top