#Taalfeit: Opsoek na ‘Girl Friday’ in Afrikaans

Daar is sommige Engelse terme wat moeilik kan wees om in Afrikaans te vertaal. Die Engelse term ‘Girl Friday’, wat beteken dat ‘n meisie iemand se regterhand is, se Afrikaanse ekwivalent word in Aton F. Prinsloo se boek Sleng: Woorde, uitdrukkings en hul herkoms verklaar.

Die oorsprong van hierdie uitdrukking is Daniel Defoe se The Life and Adventures of Robinson Crusoe waarin die hoofkarakter na die skipbreuk die onbeskaafde karakter, Friday, red- sy word dan sy regterhand.

Daar was al verskeie pogings gewees om hierdie nuttige Engelse frase in Afrikaans te vertaal. Van hierdie pogings het ingesluit Annatjie Alles, allesdoendolla, nutsvrou, Vrydagmeisie en kantoormeisie.