parallax background

TAALERFENIS

STORIES:

Unieke streke en gemeenskappe soos Op-die-berg, Melkhoutfontein, Verlorenvlei, hoor- en siggestremdes stories word op video vasgelê as erkenning aan bejaarde Afrikaanse persone se herkoms. Gebaretaal en Engelse onderskrifte word verskaf. Terselfdertyd word dié stories ook in visuele kuns deur plaaslike kunstenaars uitgebeeld.

BOKAAP-AFRIKAANS:

Eenvoudiging en verwerking van dr Achmat Davids se Akademiese Publikasie: “The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 -1915”, twv toeganglike lees vir die gewone publiek.

Die Afrikaans van die Kaapse Moslems

VERERING:

ADAM SMALL:

Adam Small is met ‘n borsbeeld en ’n rondreisende argivale uitstalling by Artscape vereer, asook ’n beplande jaarlikse gedenklesing tydens die Adam Small-fees op Pniel.