parallax background

TAALERFENIS

STORIES:

Unieke streke en gemeenskappe soos Op-die-berg, Melkhoutfontein, Verlorenvlei, Vredenburg, Kalkbaai, asook hoor- en siggestremde persone se stories, word op video vasgelê ter erkenning aan die herkoms van Afrikaanse senior burgers. Gebaretaaltolking en Engelse onderskrifte word ook verskaf. Terselfdertyd beeld plaaslike opkomende kunstenaars dié stories in visuele kuns uit.

BOKAAP-AFRIKAANS:

Eenvoudiging en verwerking van dr Achmat Davids se Akademiese Publikasie: “The Afrikaans of the Cape Muslims from 1815 -1915”, twv toeganglike lees vir die gewone publiek.

Die Afrikaans van die Kaapse Moslems

VERERING:

ADAM SMALL:

Adam Small is met ‘n borsbeeld en ’n rondreisende argivale uitstalling by Artscape vereer, asook ’n beplande jaarlikse gedenklesing tydens die Adam Small-fees op Pniel.

HISTORIE-OPSKRYWING:

Die SBA-geskiedenis is in 2019 gepubliseer, met jaarlikse addendumbyvoegings.

#AMAGAMA (WOORDESKAT):

Studente van die Departement Opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch leer feesgangers by die US Woordfees daagliks 10 nuwe isiXhosa-woorde.