parallax background

SLYPSKOLE & MENTORSKAP

BRUGBOU:

’n Leerdermentorskap wat in Graad 9 ’n aanvang neem tot Graad 12 met korrekte vakkeuse om die oorgang van skool na tersiêre opleiding te vergemaklik.

MANDELA-DAG:

’n Leierskapontwikkelingswerkwinkel waartydens jongmense van verskillende agtergronde byeengebring word om ’n positiewe bydrae tot ’n versoende toekoms vir Suid-Afrika te maak.

WOEKER MET WISKUNDE:

’n Kongres vir opvoeders van Graad 1 tot 12 om wiskundegeletterdheid in Afrikaans te bevorder.

CHEMIE:

Om wetenskap as vak te ontwikkel en te bevorder, met laboratoriumopleiding en –besoeke vir onderwysers en leerders.

BEROEPSAKGIDS (WIKKEL MET WERKSOEK/QALA UKUFUNA UMSEBENZI/START THE JOB HUNT):

Bondige, praktiese riglyne om aansoek te doen vir werk.