SBA vier Jeugdag met Spesiale inkleurboek

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) is ’n nie-winsgewende organisasie wat fokus op funksionele geletterdheidsontwikkeling van die Afrikaansgebruikers, met die einddoel om optimale ontginning van veral jong mense se potensiaal op alle lewensterreine te verseker. 

Die SBA het jaarliks ‘n ingeboude fokus op gestremheid met al hul bemagtigingsprojekte. Vanjaar is besluit om ‘n boek te publiseer vir neuraal uitgedagende leerders. Die Deense skrywer, Klavs Skovsholm, het in 2017 in vennootskap met die SBA ’n prag kinderverhaal geskryf wat spesiaal vir die SBA versuid-afrikaans is om binne die plaaslike konteks tot jong lesers te spreek – Die Kokerboom/UKhalakhulu. Hierdie verhaal is verder uitgebrei tot ‘n inkleurboek en vanjaar aangepas vir spesiale onderwys. Ons deel die boek tesame met kryte aan spesiale skole in die Wes-Kaap uit met die hoop dat hierdie inisiatief sal bydra tot die ontwikkeling van ’n liefde vir lees, kuns en kreatiwiteit onder die leerders.

Leerders wat die inkleurboek met kryte ontvang as geskenk om huis toe te neem as ‘n Jeugdag geskenk, is verbonde aan: Paarl-Skool in Brackenfell, Jan Kriel skool, Alta Du Toit Sentrum en Bet-El Skool in Kuilsrivier, Eros Skool in Athlone en Agape in Mitchells Plein. Terselfdertyd is hierdie inkleurboek en kryte ook geskenk aan die hospitaalskole by Tygerberg, Groote Schuur, en Red Cross Kinderhospitaal. 

Foto: Die in-pienk leerders van Paarl Skool, met SBA Voorsitter in geel (dr Marlene le Roux en SBA-hoof in pienk baadjie (dr Niel le Roux), en ander direksielede, asook die skoolhoof en SBA personeel (links op die verhoog.)

 Foto deur Siobhan Samuels