Sba Dra By Tot Wetenskapontwikkeling In Die Karoo

‘n Vars toevoeging tot die Stigting vir Bemagting deur Afrikaans (SBA) se belegging in die onderwys sluit sedert 2017 ‘n fokus op geletterdheid binne die sfeer van wetenskapontwikkeling in.

‘n Vennootskap met Stellenbosch Universiteit Departement Chemie het gelei tot die jaarlikse aanbieding van ‘n werkwinkel vir laerskool wetenskaponderwysers in Afrikaans. Vanjaar se werkwinkel word, met die goedkeuring van die WKOD, aangebied in Leeu Gamka en sluit laerskoolonderwysers uit 20 skole in die Karoo-distrik in – die SBA se geografiese fokusarea vir projekte in 2019.

Die werkwinkel lê klem op die basiese beginsels en eenvoudige chemiese middele wat maklik tot elkeen se beskikking is. Verder poog dit om die wêreld van wetenskap en die integrale praktiese aard daarvan aan leerders te openbaar.

Dr. Rehana Malgas-Enus, verbonde aan Departement Chemie (US), sal die praktiese daglange aanbieding lei wat spesifiek ontwerp is om waarde toe te voeg binne die konteks van die skoolkurrikulum. Elke bywoner sal ook ‘n toegeruste wetenskapkissie ter waarde van R1 200 ontvang om skool toe te neem as hulp-onderrigmedium.

‘n Hoërskole laboratoriumwerkwinkel by Stellenboschkampus word ook jaarliks vir SBA fokusskole se graad 11-leerders en matrieks aangebied. Hierdie daglange werkwinkel laat leerders die praktiese komponent van die skoolkurrikulum in ’n ten volle toegeruste laboratorium beleef. Vroeër vanjaar het hierdie eer leerders van Hoërskool Zwartberg op Prince Albert toegeval en volgende jaar is dit Hoërskool Murraysburg se beurt.

Deur bogemelde projekte hoop die SBA om leerders sowel as onderwysers te bemagtig en uiteindelik meer potensiële studente uit verafgeleë gebiede vir die wetenskapveld te werf.