Onderwysprojekte

Die SBA beskou die uitbou van onderrigkapasiteit en die bevordering van gehalte-Afrikaansonderrig as uiters noodsaaklik en bied daarom in samewerking met die Weskaapse Onderwysdepartement werkwinkels oor lees-, letterkunde- en taalonderrig vir sowat 200 taalonderwysers in die Wes-Kaap.

Die doel van die slypskole is

  • die uitbou van onderrigkapasiteit
  • om gehalte-Afrikaansonderrig te bevorder en
  • om voortgesette leesonderrig ná die vroeë grade te bevorder.
Ten einde kennis te verwerf, gevoelens en idees uit te druk en hul eie leefwêreld te bestuur, het leerders doeltreffende taalvaardighede nodig. Die aanleer van hierdie vaardighede is in die 2013-Kurrikulum en Assesseringsverklaring ingesluit, maar opvoeders in die Intermediêre Fase ondervind steeds uitdagings met die onderrig daarvan.

Daarom bied die SBA in samewerking met die Kaapse Wynland Onderwysdistrik sedert 2012 ‘n jaarlikse Taalsimposium vir die Intermediêre Fase in Oktober vir alle Intermediêre Fase-onderwysers in die WKOD aan. Hiertydens word hoofsaaklik gefokus op die onderrig van lees-en skryfvaardighede, taalstrukture en -konvensies, assessering, monitering, opstel en nasien van toetse. Die simposium sal aan onderwysers die geleentheid bied om van mekaar en ook ander kundiges te leer en beste praktyke te deel.

Die doel van die simposium is om gehalte Afrikaans-onderrig te bevorder, onderrigkapasiteit in die Intermediêre Fase uit te bou en leer- en leermateriaal beskikbaar te stel om leerders se akademiese prestasie te verbeter.

Die keuse van onderrigtaal speel ’n deurslaggewende rol in ’n kind se akademiese prestasie. Die voorkeur vir Engels as enigste onderrigtaal belemmer dus talle leerders se vordering op skool. Daarom help die SBA skole om ’n kindgesentreerde taalbeleid te ontwikkel wat moedertaalonderrig vooropstel. Die ontwikkeling van ander bestuursvaardighede kom ook ter sprake, wat dié werkswinkels toenemend gewild maak. Onderwysers en bestuurslui van meer as 500 skole het reeds hierdie kursusse bygewoon.
Die SBA bied jaarliks in samewerking met Kaapstad se KunsteKaap-teater verskeie taal-werkwinkels vir hoërskoolleerders in die uitvoerende kunste aan waartydens leerders deur middel van dramaproduksies ‘n beter begrip van die letterkunde kan ontwikkel.

Danksy hierdie betrokkenheid kry die leerders ‘n praktiese illustrasie van die skeppende aanwending van taal in die kunste, asook insig in die verskeidenheid beroeps- en entrepreneurs-moontlikhede wat taal bied. Daarmee saam bied die akteurs werkswinkels aan wat verband hou met loopbane in die uitvoerende kunste. Sowat 3 000 hoërskoolleerders kry geleentheid om die dramaproduksies jaarliks by te woon.

Die SBA is tans betrokke by die Suidooster- en die Snoek-en-Patatfees. Laasgenoemde vind jaarliks in Junie plaas op Goedverwagt, ‘n klein plattelandse sendingstasie, waar inwoners gewys word dat jy suksesvol kan wees in entrepreneurskap. Die SBA is die afgelope 10 jaar daar betrokke en het die fees gegroei tot een van die toonaangewende byeenkomste in die Wes-Kaap.

Onnies Online

Onnies Online bied hulpbronne vir Suid-Afrikaanse onderwysers. Hulle fokus op die skep van interaktiewe onderrigmateriaal wat sal verseker dat jou leerders bly geïnteresseerd in jou lesse te alle tye! Ons produkte word gemaak deur onderwysers, vir onderwysers.

Besoek ons webwerf vir meer: http://www.onniesonline.co.za/

Kinders wat aan meer tale blootgestel word kan beter natuurlike kommunikeerders wees

(Volledige artikel op UChicagoNews) Sielkundiges aan die Universiteit van Chicago het onlangs gevind dat kinders wat aan meer as een taal by die huis blootgestel word, beter kommunikeerders word. Hierdie navorsers het bewys dat kinders van meertalige huise beter, as kinders van huise waar daar slegs hul moedertaal gepraat word, `n spreker se bedoeling kan…

Details

Tydlyn: Momente in die Afrikaanse geskiedenis

Afrikaans is op 8 Mei 1925, 90 jaar gelede, saam met Engels as amptelike taal van die Unie van Suid-Afrika erken. Afrikaans het `n lang pad gestap van bloot `n dialek na een van die jongste tale ter wêreld met, om en by 21 miljoen sprekers wêreldwyd. Stap saam deur die geskiedenis van Afrikaans met hierdie tydlyn, moontlik gemaak deur Jaco Grobbelaar van Grafika24.

(Bronne sluit in sahistory.org.za, mieliestronk.com en wikipedia.org)

Details

#Taalfeit: Opsoek na ‘Girl Friday’ in Afrikaans

Daar is sommige Engelse terme wat moeilik kan wees om in Afrikaans te vertaal. Die Engelse term ‘Girl Friday’, wat beteken dat ‘n meisie iemand se regterhand is, se Afrikaanse ekwivalent word in Aton F. Prinsloo se boek Sleng: Woorde, uitdrukkings en hul herkoms verklaar. Die oorsprong van hierdie uitdrukking is Daniel Defoe se The Life and…

Details

Tegnologie Hulpbronne

Graad 7 tot 9 Tegnologie-onderwysers sal mal wees oor hierdie webtuiste. Dit bevat inligting oor al die komponente van die Tegnologie-kurrikulum soos meganismes, strukture en verwerking.

Details

Laerskool: Wiskundehulpbronne

Die BEd-program by Stellenbosch Universiteit het baie van hulle hulpbronne op `n webtuiste gelaai. Daar is verskeie items van grafieke tot artikels oor hoe om gesyferdheid in leerders te ontwikkel.

Details
Klik hier vir meer
Midblocks-R3_1
Midblocks-R4
Midblocks-R3_3