Nasionale Boekedag by Parkview Primêr, Atlantis gevier.

Nasionale Boekdag is op Dinsdag 23 April 2013 by Parkview Primȇr gevier.  Die doel van die program was om ’n liefde vir lees onder die leerders aan te moedig en leesontwikkeling te bevorder.

Die program is gelei deur me. D Wicomb, een van die leesfasiliteerders van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), asook lede van Wesfleur-biblioteek.  Dit het bestaan uit ’n verskeidenheid voorlesings deur graad 3- tot 6-leerders en het groeplees, paarlees en selfstandige lees ingesluit.

Volgens die skoolhoof, mnr. Waldy Kastoor, afgeneem by van die leerders op die foto hiernaas, het die leerders hulle baie goed van hulle taak gekwyt en was dit ’n baie suksesvolle program.

Elkeen van die sestig leerders ontvang weekliks 90 minute leesondersteuning van me. Wicomb, ’n ervare leesfasiliteerder. Die leerders geniet dit om in kleingroepverband te werk, aangesien hulle spesiale aandag kry.  Hulle toon dan ook goeie vordering.  “Dit is vir my ’n groot plesier om die ekstra myl te loop met die leerders.  Ek wil hulle graag aanmoedig en help om die saad van grootsheid in hulle te laat ontkiem.  Ek wil hulle ook help om uit te styg en hulle drome te verwesenlik.”   – Daphne Wicomb – S.B.A-leesfasiliteerder.
Nasionale-Boekedag-foto-2