Kwailappies Junie 2017

Ons Kapenaars mag wel gebuk gaan onder erge watertekort en droogte, maar aan SBA projekte en suksesse is daar beslis geen droogte of ‘n tekort nie! Die aangehegte Kwailappies – ons vierde uitgawe al – is bewys hiervan. Vergeet vir ‘n tydjie die waterkommer en geniet ons goeie en selfs bietjie braggerige stories!