Woord van die week: orgaan

Orgaan snw. 1 Deel van ‘n lewende wese met ‘n bepaalde funksie 2 Koerant of tydskrif wat as mondstuk van ‘n organisasie of firma dien 3 Persoon of instelling wat dien as werktuig waardeur bepaalde handelinge uitgevoer word Uit Nederlands orgaan, uit Latyn organum met die betekenis “orgaan van die liggaam”, en ook “stem” waaruit…

Details

Stap vir Afrikaans in die BoKaap: 15 Augustus

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans vier Afrikaansdag met IDIOME as ‘n fondswerwingsprojek. Op Saterdag 15 Augustus kan jy in die BoKaap deelneem aan `n unieke stapervaring, waar elke inskrywing`n unieke idioom verteenwoordig.

Details

Woord van die week: argitek

argitek 1. Ontwerper van geboue en bestuurder van die uitvoering van die ontwerp. 2. Beplanner, uitvoerder, skepper. Uit Ndl. architect (1553), uit Fr. architecte uit Latyn architectus “boumeester, ontwerper” uit Grieks architekton “boumeester”, gevorm van archi- “vernaamste” en tekton “vakman, kunstenaar”, met lg. verwant aan techne “tegniek, kuns, kunde”. Grieks archi uit arkhos “regeerder”, uit…

Details

Taalfeite: Persoonsvorme

As ons ‘n persoonsnaam van ‘n werkwoord wil maak, sit ons oor die algemeen ‘n -er agteraan die werkwoord. Byvoorbeeld: Iemand wat werk, is ‘n werker Iemand wat swem, is ‘n swemmer Iemand wat hardloop, is ‘n hardloper Ons gebruik ook die -er dikwels om persoonsname van plekname af te lei. Byvoorbeeld: Iemand wat van…

Details

Woord van die Week: Omroeper

Woord van die week: omroeper omroeper s.nw., omroepers. 1 Persoon wat by ‘n radiostasie of -sender programme aanbied, die nuus lees, of kommentaar daarop lewer, oor sport verslag doen, en dergelike: Mens het mense nodig wat ervare omroepers is, en aktualiteitsomroepers is ‘n relatiewe nuwe veld. Die lekker van radio is die onmiddellikheid daarvan (Transv.,…

Details

VRAAG: Wat kan ek doen om my kind lief te maak vir lees?

(Hierdie artikel is aangepas uit litnet) Hierdie is ‘n vraag waarmee elke ouer deesdae worstel:“Wat kan ek doen om my kind lief te maak vir lees?” Bekroonde skryfster Marita van der Vyver beantwoord hierdie vraag as volg: As jy self nie van lees hou nie, het jy nie veel hoop om jou kind lief te…

Details

Taalfeit: Anglisismes

Engels- en Afrikaanssprekendes leef langs mekaar in Suid-Afrika en kom daagliks met mekaar in aanraking; dit is dus heeltemal natuurlik dat hulle tale ‘n invloed op mekaar sal uitoefen en dat anglisismes in Afrikaans sal ontstaan. Anders as leenwoorde, is anglisismes Engelse woorde wat nie net ’n invloed op ’n ander taal uitoefen nie, maar…

Details

Woord van die dag: advokaat

advokaat s.nw. Gekwalifiseerde regsgeleerde wat tot die balie toegelaat word en daarna in die hoërhof as pleitbesorger vir ‘n party wat ‘n siviele geding voer, optree. Uit Ndl. advocaat, uit Latyn advocatus “byeengeroepene”, uit ad “na” en vocare “roep”. In die Romeinse tyd was dit die benaming van iemand wie se hulp deur ‘n gedaagde…

Details

Taalgebruik: Statistiek of statistieke?

Die Afrikaans vir statics is statistiek of statistieke wat verskillende betekenisse het. Die enkelvoud statistiek is die wetenskap/metode waarvolgens gegewens/getalle/syfers oor ‘n lang tydperk georden en daarna in statistieke (getalle of syfers) uitgedruk word: Die dosent in die statistiek het gesê volgens die jongste statistieke styg die tempratuur op die aarde. Syfer is ook die…

Details

Bekende Afrikaanse skrywer sterf

Een van “die mees geleesde skrywers in Afrikaans” is Donderdagoggend op die ouderdom van 78 oorlede. Ena Murray is op 27 Desember 1936 op Loxton, ‘n klein dorpie in die Karoo, gebore. Sy was die middelste van drie dogters en haar pa was die plaaslike geneesheer op die dorp. Volgens die uitgewer Jasmyn is dit…

Details