Braillering van Voorgeskrewe werk

Die SBA se bemagtigingsprojekte fokus ook op die gestremde persoon. Een van ons

fokusskole is die Pionierskool vir Blindes in Worcester. As deel van die SBA se

inisiatief om geletterdheid te bevorder, bied ons finansiële ondersteuning vir die

braillering van ‘n voorgeskrewe werk.

Handboeksamestelling

Landboubestuur Tans bestaan daar geen voorgeskrewe handboek vir hierdie gewilde vak onder veral Afrikaanssprekende leerders in die Noord- en Wes-Kaap nie. Leerders werk uit los notas soos deur individuele onderwysers saamgestel, wat uiteraard vir onderwysers ’n groot tydrowende uitdaging is.   Deur die saamstel van ’n erkende handboek vir Landboubestuur, beoog die SBA om die…

Details

Handboekvertalings

Dramatiese Kunste Handboek Leerders wat Dramatisese Kunste vanaf graad 10 tot 12 as vak neem, het die geleentheid om dit vanaf 2016 in Afrikaans te doen.   Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans het die behoefte aan hierdie projek geïdentifiseer, aangesien hierdie handboeke tot op hede slegs in Engels beskikbaar was en Afrikaanse leerders dus…

Details

Funda!

Die Funda!-koerantbylaag wat fokus op voortgesette leesonderrig in die intermediêre en senior skoolfase, speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van ‘n leeskultuur onder jong leerders en vorm die bousteen wat volg op die Zoë- leesprojek. Die bylaag ondersteun algehele bevordering van geletterdheid en verwante vaardighede soos lees, begrip, taal en skryf.   Funda! spreek…

Details

Zoë Voorleesprogram

Die Zoë-leesprojek is ‘n baie suksesvolle program wat daarop gemik is om geletterdheid van die ouderdomsgroep 3 tot 9 jaar deur middel van ’n voorleesprogram te verbeter.   Die Zoë-leesprojek het sy ontstaan te danke aan twee sussies, Nasia en Zoë Davids – kinders van Afrikaansonderwysers – van Zoar in die Suid-Kaap, se voorliefde vir…

Details