Lees is ‘n fees

February 22, 2016

Braillering van Voorgeskrewe werk

Die SBA se bemagtigingsprojekte fokus ook op die gestremde persoon. Een van ons fokusskole is die Pionierskool vir Blindes in Worcester. As deel van die SBA […]
February 22, 2016

Handboeksamestelling

Landboubestuur Tans bestaan daar geen voorgeskrewe handboek vir hierdie gewilde vak onder veral Afrikaanssprekende leerders in die Noord- en Wes-Kaap nie. Leerders werk uit los notas […]
February 22, 2016

Handboekvertalings

Dramatiese Kunste Handboek Leerders wat Dramatisese Kunste vanaf graad 10 tot 12 as vak neem, het die geleentheid om dit vanaf 2016 in Afrikaans te doen. […]
February 22, 2016

Funda!

Die Funda!-koerantbylaag wat fokus op voortgesette leesonderrig in die intermediêre en senior skoolfase, speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van ‘n leeskultuur onder jong leerders […]