Brugbou Mentorskapprojek

Die dringende behoefte onder hoërskoolleerders aan leiding rakende toekomskeuses vorm die basis vir die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) se Brugbou-projek. Die programmodel is daarop geskoei om mentorskap en begeleiding aan leerders vanaf graad 9 – 12 oor ‘n tydperk van 4 jaar te bied rakende vakkeuses, studierigtings en loopbaankeuses – alles binne ‘n holistiese sfeer waar persoonlike ontwikkeling aandag geniet. Leerders word as’t ware begelei oor die brug van skolier tot student en uiteindelik aktiewe rolspeler binne hul gemeenskap as jong volwassene.

Die projek sluit vanjaar 20 graad 10-leerders in van Vredendal Sekondêr, Hoërskool Nuwerus, Cederberg Akademie (Citrusdal) en Jan Kriel Skool (Kuilsrivier) wat reeds laas jaar in die program opgeneem is, asook 40 nuwe graad 9-kandidate van onderskeidelik Roodezandt Sekondêr (Saron), De La Bat Skool vir Dowes (Worcester), Hoërskool Zwartberg (Prince Albert), Thembalethu Sekondêre skool (George), Hoërskool Albertinia en De Rust Futura (Grabouw).

Die graad 9-leerders sal deur die loop van die jaar professionele vakkeusevoorligting en -begeleiding ontvang om hul op die regte pad te plaas met die oog op uiteindelike keuses rakende studierigtings, terwyl die graad 10-groep vanaf 18 – 20 Junie ‘n slypskool, gemik op gemeenskapsbetrokkenheid en leierskapsontwikkeling, in Kaapstad bywoon.
Die uiteindelike doel van die projek is om volronde individue te skep wat hul volle potensiaal kan bereik en ‘n begeerte het om ook aan ander jong mense in hul gemeenskap terug te gee deur as rolmodelle op te tree.