Brugbou-Mentorskap

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hierdie projek fokus op die matriekleerder met universiteitspotensiaal in hoofsaaklik

plattelandse skole. Dié projek wat in 2015 met die ondersteuning van die DagbreekTrust as ‘n loodsprogram begin is, word oor die volgende drie jaar uitgebrei na nuwe

fokusareas, nl. die Hessequa- en Cederberg-streke. Vanjaar word 17 skole en

omtrent 80 leerders deur hierdie program geakkommodeer.

 

Leerders wat ‘n bo-gemiddelde persentasie aan die einde van graad 11 behaal het,

kry die geleentheid om ‘n werkwinkel by te woon wat fokus op belangrike aspekte

ter voorbereiding van universiteit, soos Sosiale & Emosionele Ontwikkeling, Lyftaal-

Kommunikasie, Finansiële Geletterdheid, Beroepskeuses en Studiemetodes.

 

Beroepsvoorligtingsessies wat fokus op graad 11-leerders en vakkeuse-voorligting

wat weer op graad 9-leerders fokus, word as deel van hierdie program by die

fokusskole aangebied om die volle spektrum van universiteitsvoorbereiding te dek.

 

Individuele mentorsessies word deur ervare taalmentors na afloop van die

werkwinkel op ‘n deurlopende basis aangebied en fokus spesifiek op hoëvlak

taalbeheersing ter ondersteuning van akademiese geletterdheid.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]